Política de privacitat i
 condicions de navegació

La utilització dels serveis i / o continguts de la present pàgina web implica l'acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de privacitat i el seu compromís a respectar-les.

Informació general sobre la l'empresa

  • P.D.R. SORRIBAS, S.A. – N.I.F. A 08662058
  • Domicili Social: C/ Santiago Rusiñol 19, 08213 POLINYÀ (BARCELONA)
  • Correu electrònic de contacte: hola@sorribas.com
  • Els noms de domini obradorsorribas.com són titularitat de P.D.R. SORRIBAS, S.A.

Protecció de les dades personals i enviament de comunicacions comercials.

P.D.R. SORRIBAS, SA es compromet a complir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, l'RGDP (Reglament General de Protecció de Dades), així com la Llei de serveis de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

La informació i / o dades que voluntàriament ens siguin facilitades a través del nostre web o de perfils oficials de P.D.R. SORRIBAS, S.A. en xarxes socials o a través dels serveis o promocions de P.D.R. SORRIBAS, S.A., podran ser incorporades al fitxer titularitat d'aquesta companyia amb la finalitat de poder oferir-li i prestar-li els nostres serveis, així com per informar de noves ofertes, productes i serveis, realitzar estudis i conèixer la seva opinió tant per mitjans tradicionals com electrònics (telèfon, e-mail , SMS, etc.).

L'usuari pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i d'oposició per correu postal dirigit P.D.R. SORRIBAS, S.A., c / Santiago Rusiñol, núm 19 de Polinyà (Barcelona) o mitjançant correu electrònic a hola@sorribas.com indicant en l'assumpte "Dades Personals". Amb aquesta finalitat, caldrà especificar, al menys, el nom i cognoms i adreça d'e-mail.

Excepte en el cas que P.D.R.SORRIBAS, S.A. l'informi expressament de possibles cessions de dades a tercers i concedeixi el seu consentiment, cap tercer aliè a P.D.R. SORRIBAS, SA , a excepció dels supòsits emparats per la legislació vigent, tindrà accés a la informació i / o dades personals dels usuaris del nostre web.

Menors d'edat

P.D.R. SORRIBAS, S.A. informa que no està permès el registre de menors de 14 anys, i per tant la seva participació en accions promocionals que porti a terme la nostra companyia en relació als serveis i productes.

Confidencialitat y seguretat

P.D.R. SORRIBAS, SA es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l'usuari, adoptant les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Per la seva banda, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a P.D.R. SORRIBAS, S.A. i el seu compromís d'actualitzar la informació, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a P.D.R. SORRIBAS, SA o a tercers.

Xarxes socials

P.D.R. SORRIBAS, S.A. pot estar present en xarxes socials com Facebook o Instagram mitjançant la creació de perfils socials de OBRADOR SORRIBAS. El tractament de dades dels usuaris que es facin seguidors de perfils oficials de OBRADOR SORRIBAS es regirà:

  • Per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que amb caràcter específic s'indiquin en el perfil creat per P.D.R. SORRIBAS, SA.
  • Per les condicions previstes en la present Política de Privacitat i Condicions de Navegació.
  • Per les polítiques de privacitat i condicions d'ús que tinguin establertes les pròpies xarxes socials. En cas de conflicte, s'aplicarà amb caràcter preferent les normes específiques establertes en el perfil oficial de OBRADOR SORRIBAS i en el seu defecte, per les presents condicions.

P.D.R. SORRIBAS, SA tractarà les dades dels usuaris que es facin seguidors o fans de qualsevol dels seus perfils amb la finalitat d'administrar-les correctament, conèixer les seves opinions i / o comentaris, així com informar-lo i fer-lo partícep dels diferents concursos, promocions i / o esdeveniments que es realitzin per la companyia en què participi l'usuari. Al fer-se fan o seguidor del perfil, l'usuari consenteix el tractament de dades a l'entorn de la xarxa social de conformitat amb les polítiques de privacitat establertes i en l'accés de P.D.R. SORRIBAS, S.A. a les dades contingudes en la llista de fans o seguidors en els termes anteriorment esmentats.

P.D.R. SORRIBAS, S.A. podrà eliminar del seu perfil qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes en les condicions generals d'ús de la xarxa social, així com en contra del que preveu la present Política de Privacitat i Condicions de Navegació. La nostra empresa no es fa responsable dels continguts que enllacen amb terceres pàgines web (Xarxes socials). Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a la nostra web haurà de sol·licitar-ho.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, en la forma descrita en l'apartat II relatiu a Protecció de Dades i enviament de comunicacions comercials. En tot cas, l'usuari podrà deixar de ser seguidor de la pàgina oficial de la xarxa social seguint els passos que s'indiquin en les condicions d'ús de la xarxa social i sense que P.D.R. SORRIBAS, S.A. pugui intervenir en aquest procés. Així mateix, es recorda que qualsevol modificació o rectificació de les dades de l'usuari de la xarxa social s'ha de fer a través de la configuració d'usuari, no podent ser realitzada per P.D.R. SORRIBAS, S.A.

Per fer qualsevol consulta en relació amb el tractament de dades que es realitza dels seguidors en xarxes socials dels perfils oficials de P.D.R. SORRIBAS, S. l'usuari podrà contactar a través de l'e-mail: hola@sorribas.com

Ús de serveis y continguts

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte i lícit dels serveis i les informacions de la pàgina web titularitat de P.D.R. SORRIBAS, S.A.

Així mateix, en aquells serveis que puguin ser oferts per la web o perfils socials d’OBRADOR SORRIBAS, l'usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar o distribuir cap tipus de material i / o, en general, informació o opinions, els continguts dels quals siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l'Ordre Públic, de contingut difamatori o pornogràfic, que atemptin contra l'honor i la imatge de PDR SORRIBAS, S.A. o contra drets de tercers o, en general, puguin ferir la sensibilitat d'altres visitants o usuaris. Queda així mateix prohibit realitzar qualsevol ús o utilització del web, perfils socials, fòrums, etc. amb la finalitat d'obtenir un ànim lucratiu o que, en general, pugui suposar un perjudici o un comportament deslleial amb P.D.R. SORRIBAS, S.A. (per exemple, desviar trànsit cap a un altre site).

Per la seva banda, P.D.R. SORRIBAS, S.A. no assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts i es reserva el dret a modificar o, si s'escau, retirar aquests continguts o informacions de forma immediata, sense que això doni lloc a indemnització de cap classe.

Així mateix, P.D.R. SORRIBAS, S.A. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.

En cap cas P.D.R. SORRIBAS, S.A., els seus directors i / o apoderats i empleats seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida a través del web, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de errors en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

P.D.R. SORRIBAS, S.A. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( "links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers.

P.D.R. SORRIBAS, S.A. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d' ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o fer un mal ús d’un vincle.

Enllaços

Queda prohibit establir un enllaç amb un contingut de correu desde qualsevol URL fins a la Web de P.D.R. SORRIBAS, S.A. (www.biogra.eco) sense el permís de P.D.R. SORRIBAS, S.A.

Propietat intelectual i industrial

Els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial i els drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, marques, denominacions, logotips, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva de P.D.R. SORRIBAS, S.A. o ha estat objecte de llicència o cessió per part dels seus legítims titulars.

Qualsevol ús indegut per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit. En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de la nostra companyia.

Només es permet la descàrrega, còpia i impressió dels continguts per a ús personal i privat. Queda prohibit:

  • L'ús i explotació dels continguts amb fins o per mitjans publicitaris, promocionals i / o comercials de qualsevol tipus.
  • Reproduir, transmetre, copiar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, modificar, suprimir, tractar o distribuir de qualsevol forma la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PDR SORRIBAS, S.A.
  • Descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i accés d'aquest lloc web i dels serveis aquí continguts.

Es fa constar que, al publicar continguts (com ara "vídeos" o "comentaris") en les seccions habilitades en aquesta web o en els perfils socials de OBRADOR SORRIBAS, l'usuari està concedint a P.D.R. SORRIBAS, S.A. una llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial que si s'escau puguin correspondre sobre aquests continguts. Aquesta llicència és no exclusiva i abasta la totalitat dels drets i modalitats d'explotació d'aquests continguts (incloent, de forma no limitadora, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma o suport, tangible o intangible , amb inclusió expressa d'Internet), per a tothom i durant tota la seva vida legal, sense dret a percebre remuneració.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la seva la interpretació, aplicació i compliment.